15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

www.15bz.wp.mil.pl

15 Brygada Zmechanizowana została utworzona w 1994 roku na bazie stacjonującego w Giżycku 2 Pułku Zmechanizowanego, którego rodowód sięga 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 101 z dnia 14 lipca 1995 roku przejęła nazwę wyróżniającą ”Giżycka”, imię „Zawiszy Czarnego” i dziedzictwo n/w jednostek wojskowych:

61 Pułku Piechoty (1919 – 1939)

62 Pułku Piechoty (1919 – 1939

15 Pułku Artylerii Lekkiej (1919 – 1939

2 Pułku Zmechanizowanego (1943 – 1994)

Dodatkowo decyzją nr 6/MON z 8 stycznia 2007, 2 batalion zmechanizowany dziedziczy tradycje następujących jednostek:

9 Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego (1921 – 1939) 

9 Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego Armii Krajowej (1943 – 1945)

 Po rozformowaniu w 2000 roku 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przejęła z dniem 1 stycznia 2001 roku kompleks koszarowy w Orzyszu oraz tradycje i dziedzictwo kolejnych oddziałów wojskowych:

1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego (1915 – 1945) 

2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego (1917 – 1939)

3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego (1920 – 1939)

3 Pułku Strzelców Konnych im. hetmana Stefana Czarneckiego (1921 – 1939)  

4 Dywizjonu Artylerii Konnej (1918 – 1939)

 W początkach swego istnienia Brygada podlegała pod 15 Warmińsko – Mazurską Dywizję Zmechanizowaną im. Króla Władysława Jagiełły. 21 czerwca 2000 roku w wyniku rozformowania 15 Dywizji Zmechanizowanej Brygada została podporządkowana 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. 10 października 2001 roku w wyniku reorganizacji weszła w skład 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy, a od 1 marca 2004 roku pozostaje w podporządkowaniu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Powrót

Grajewiak

www.grajewiak.pl

Jest to portal o grajewiakach, o ludziach związanych z Grajewem, Szczuczynem, Wąsoszem, Radziłowem, Rajgrodem…, o historii Ziemi Grajewskiej (z szeroko rozumianymi okolicami). Witryna jest przeznaczona dla tych, którzy chcą zachować pamięć o swoich bliskich nie tylko dla siebie i rodziny, ale też podzielić się wspomnieniami ze światem.

Powrót

Grajewska Izba Historyczna

www.gih.grajewo.pl

Grajewska Izba Historyczna, to samorządowa instytucja kultury, której
głównym celem statutowym jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr
kulturalno-historycznego dziedzictwa mieszkańców miasta Grajewo i regionu
oraz upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury.
Cel ten jest realizowany m.in. poprzez: organizacje wystaw stałych
i czasowych, prowadzenie badań terenowych i kwerend archiwalnych,
organizacji konferencji, działalność wydawnicza , współorganizację
uroczystości rocznicowych i patriotycznych.

 

Powrót

Maski przeciwgazowe

www.gasmasks.bialystok.pl

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM