Kolejna pamiątka po 9 PSK

Dzień, który przynosi uśmiech na twarzy, a wszystko dlatego, że kolejna pamiątka po 9 PSK trafiła do naszych zbiorów. Tym razem udało nam się zakupić publikację, którą otrzymał por. Stanisław Błaszczak jako nagrodę za zajęcie I miejsca w pułkowych zawodach „Militari” w czerwcu 1933 r. Potwierdzeniem jest oczywiście zapis w rozkazach dziennych pułku.

Powrót

„Historia spod ziemi”

W dniach 16 kwietnia i 2 maja na terenie byłych grajewskich koszar Grajewskie Centrum Kultury przy współpracy z członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK przeprowadziło poszukiwanie zabytków, na które uzyskało zgodę łomżyńskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

W wyniku przeprowadzonych prac (łącznie 10 godzin poszukiwań) odkryto łącznie 586 przedmiotów/zabytków i niezliczoną ilość niemożliwych do identyfikacji kawałków blachy, kapsli, nakrętek itp. Większość przedmiotów stanowi drobne elementy umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia wojskowego. W przypadku przedmiotów, które udało się zidentyfikować i ulokować w okresach historycznych dominują przedmioty z okresu PRL, znacznie mniejszą ilość stanowią przedmioty z okresu II RP, zaś w zasadzie jednostkową z okresu Cesarstwa Rosyjskiego przełomu XIX/XX w.

Do ciekawszych znalezisk można zaliczyć:

  • W kategorii monet: 1/2 kopiejki z 1902 r., 1 santims litewski z 1926 r., 10 kopiejek z 1939 r., 10 Reichpfenig z 1941 r.;
  • W kategorii guzików i elementów umundurowania: guziki z okresu Ces. Ros. i II RP, kompletny orzełek czapkowy z okresu II RP i wczesnego PRL, cyfra „9” prawdopodobnie z naramiennika, manierka prawdopodobnie z okresu Ces. Ros.;
  • W kategorii łusek: pociski typu „Minio” z XIX w., rzadko znajdowane naboje ćwiczebne typu Mosin z okresu Ces. Ros. oraz znaleziony w jednym miejscu „depozyt” 210 łusek do rakietnicy z okresu PRL;
  • W kategorii przedmiotów życia codziennego: wieczka i tubki po preparatach kosmetycznych z okresu PRL;
  • W pozostałych kategoriach: przedmioty związane z kawalerią – podkowa, strzemiona, zgrzebła oraz plomby ołowiane z różnych okresów.

Wszystkie odkryte przedmioty decyzją WUOZ Delegatura w Łomży, zostały przekazane do zbiorów Grajewskiej Izby Historycznej.

 

Powrót

Wystawa „Rekonstrukcje historyczne – pasja życia, zachowanie tradycji , pamięć o historii” – Orneta 21.05.2016

Zapraszamy do oglądania wystawy fotograficznej poświęconej działalności grup rekonstrukcji historycznej „Rekonstrukcje historyczne – pasja życia, zachowanie tradycji , pamięć o historii”.
Której organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie „Reduta Orneta” z Ornety wraz ze wsparciem Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa a która będzie prezentowana w Galerii Art-Nova przy ul. Rycerskiej w Ornecie.

Wystawa pokaże małe i duże inscenizacje historyczne (lokalne i międzynarodowe), dawne codzienne życia żołnierzy, wyposażenie, broń, umundurowanie, itp.
Wystawa fotograficzna ma ocalić od zapomnienia kawałek historii, poprzez pokazanie jej (przede wszystkim dla młodego pokolenia) jako „żywej lekcji historii”. Organizatorzy są pewni, że takie „żywe lekcje historii” pokazywane przez grupy rekonstrukcji historycznej skutecznie utrwalają historię , szczególnie wśród młodzieży.
Wystawa ma pokazać działalność pasjonatów z grup rekonstrukcji historycznej, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ciekawej formy edukacji historycznej, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Ma ukazywać szeroką perspektywę pasji rekonstruktorów (od średniowiecznych wojowników, poprzez żołnierzy armii francuskiej i rosyjskiej z okresu kampanii napoleońskiej, żołnierzy szwedzkich Karola Gustawa, piechotę pruską, do żołnierzy I i II Wojny Światowej i II). Będzie również zachętą do przyłączenia się do pasjonatów historii (rekonstruktorów)
i aktywnego działania na rzecz ochrony dóbr kultury i światowego.
Zdjęcia na wystawie są dorobkiem fotografów amatorów jak i profesjonalistów. Wystawa to zachęta do dalszej działalności nie tylko grup rekonstrukcji historycznej ale też pasjonatów fotografii historycznej.

https://www.facebook.com/events/296183834046386/

 

Powrót

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej już w Grajewie 25.03.2015

Już wkrótce część zbiorów fotograficznych i archiwalnych Grajewskiej Izby Historycznej będzie dostępna w internecie. Wszystko dzięki współpracy Grajewskiej Izby Historycznej z Towarzystwem Przyjaciół 9 PSK. Partnerstwo to umożliwiło nam przystąpienie w 2013 r. do projektu Ośrodka KARTA pt. „Archiwa społeczne w Polsce”. Jego kontynuacją był udział dyrektora GIH w marcu b.r. w darmowym szkoleniu „Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne?”. Wymiernym efektem udziału w projekcie jest założenie w oparciu o zbiory GIH „Centralnego Archiwum Tradycji Lokalnej”. Znajdą się w nim również gromadzone przez nasze Towarzystwo zbiory dot. 9 PSK. Zapraszamy do śledzenia strony www.grajewo.archiwa.org

O projekcie

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) to sieć społecznych archiwów. Każde archiwum posiada swoją stronę domową w systemie CATL, na której udostępnia materiały archiwalne dotyczące lokalnego dziedzictwa. W 2010 r. Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wdrożył sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych CATL przy bibliotekach gminnych, które stały się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej. Od 2014 roku Ośrodek KARTA udostępnia system CATL organizacjom pozarządowym. Dzieje się to w ramach projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”, w ramach którego wypracowywane są systemowe rozwiązania dla polskich archiwów społecznych. Członkowie organizacji, chcący przystąpić do sieci, zostają przeszkoleni z zakresu opracowania, digitalizacji, udostępniania zbiorów, a następnie otrzymują swoją stronę domową. Internetowym centrum projektu jest portal www.archiwa.org .

CATL-logo

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM