GRH 9 PSK – 10 lat istnienia.

Wrzesień 2004 roku uważany jest za miesiąc, w którym rozpoczęła swoją działalność Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa. Początkowo była to grupa przyjaciół, których łączyła wspólna pasja, jaką były poszukiwania śladów historii w okolicach Ełku i Grajewa. Upust swoim zainteresowaniom dawali, działając w Sekcji Eksploracyjnej Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK. Rozwinięciem tej działalności był udział w rekonstrukcji bitwy nad Bzurą z 1939 r., jaka odbyła się we wrześniu 2004 roku w miejscowości Brochów. Ten rodzaj obcowania z tradycją wojskowości polskiej, tak się spodobał, że zapadła decyzja o utworzeniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej, której naczelnym zadaniem było by kultywowanie tradycji 9 Pułku Strzelców Konnych stacjonujących w okresie międzywojennym w Grajewie.

Początkowo, działalność grupy to głównie uczestnictwo w różnego rodzaju rekonstrukcjach historycznych związanych z walkami wrześniowymi 1939 roku. Momentem przełomowym w funkcjonowaniu grupy, było przekazanie przez Klub Byłych Żołnierzy 9 PSK repliki sztandaru 9 PSK. Od tej chwili, grupa wzięła na siebie obowiązki związane z udziałem w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych. Ponadto GRH 9 PSK brała udział lub była organizatorem wielu imprez mundurowo – piknikowych, chlubiących tradycję przedwojennego Wojska Polskiego. Nie zabrakło również lekcji historii z młodzieżą szkolną, na których starano się zaszczepić miłość do Ojczyzny i wzbudzić ducha patriotyzmu, który był tak mocny w narodzie polskim w okresie II Rzeczpospolitej.

Poprzez swoją prężną działalność, grupa zdobyła sobie duże uznanie w polskim środowisku rekonstruktorskim. Wyrazem tego, są liczne zaproszenia od organizatorów, jakie napływają z różnych zakątków Polski. Przez te 10 lat GRH 9 PSK wzięła udział w ponad 45 rekonstrukcjach historycznych, 30 imprezach piknikowo-mundurowych i co najważniejsze w ponad 40 wydarzeniach patriotyczno-rocznicowych. Obecność grupy zauważalna była w wielu miejscowościach Polski, przez co była ona ambasadorem kulturalnym miasta Grajewa.

Z okazji 10-tej rocznicy istnienia grupy, w miejscowości Kosiły odbyło się spotkanie towarzyskie, którego gośćmi honorowymi byli Prezes oraz Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK – Pan Antoni Dudziński i Pan Andrzej Aleksandrowicz. Z ust dowódcy grupy usłyszeli oni podziękowania za długoletnie i konsekwentne wspieranie jej działań. Wsparcie to powoduje, że GRH 9 PSK cały czas się rozwija i ma środki na doskonalenie swojego kunsztu rekonstruktorskiego.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Wspomnieniom i kwiecistym opowieściom z przebytego „szlaku bojowego„ nie było końca. Był też tort stosowny na tą okazję oraz tańce i duża dawka humoru. Wszyscy życzyli sobie wytrwałości i kontynuacji sukcesów, które były udziałem grupy w pierwszej dekadzie jej istnienia.

Powrót

GRH 9 PSK w „Obronie Warszawy 1939” 27.09.2014

W sobotę 27 września 2014,Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa , korzystając z zaproszenia Stowarzyszenia Historycznego Cytadela , wzięła udział w rekonstrukcji walk w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku .Inscenizacja odbyła się w 75 rocznicę walk jakie odbyły się na przedmieściach ówczesnej Warszawy – w rejonie Fortu Blizne .Walki o Fort Blizne był jednym z ostatnich akcentów bohaterskiej obrony stolicy .Niemcom nie chodziło o zdobycie fortu. Ich głównym celem był znajdujący się opodal „Ośrodek oporu Babice” , którego zadaniem była obrona Radiotelegrafu Transatlantyckiego – jednego z największych w ówczesnej Europie .Był to kompleks nadawczy o całkowitej długości 4. kilometrów (usytuowany pomiędzy wsiami: Babice Stare i Wawrzyszewem) zawierał 10 stalowych masztów antenowych ustawionych w jednakowych odstępach. Na masztach rozpięte były anteny, które umożliwiały wysyłanie sygnały na niemalże cały świat. Każdy z masztów miał ponad 126 metrów wysokości. Dla Niemców był to łakomy kąsek. W rejonie Babic w walkach wrześniowych poległo bohaterską śmiercią ponad 1000 polskich żołnierzy. Większość z nich to żołnierze Batalionu Stołecznego, III batalionu 26 Pułku Piechoty oraz Lotniczego Oddziału Szturmowego. GRH 9 PSK odtwarzała obsługę ciężkiego karabinu maszynowego wz.30 oraz RKM – u wz.28. Sekcja niemiecka grupy pozorowała atak batalionu piechoty . Podczas inscenizacji można było obejrzeć zajęcie pozycji i umocnienie jej przez III batalion 26 Pułku Piechoty, przybycie żołnierzy Batalionu Stołecznego, patrol na przedpolu oraz atak na Fort Blizne i wycofanie na pozycje wyjściowe.


Rekonstrukcja była punktem kulminacyjnym imprezy zorganizowanej na poligonie Wojskowej Akademii Technicznej .Organizatorem tej imprezy byli Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie oraz Stowarzyszenie Historyczne Cytadela. Wydarzenie to pod tytułem „Warszawa 1939” , miało formę rajdu pieszego z elementami historycznej gry terenowej . Uczestnikami rajdu byli głównie młodzi ludzie – miłośnicy historii i wojskowości polskiej.

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM