Złożenie hołdu – Giżycko 29.06.2022 r

Korzystając z okazji udziału naszego Towarzystwa 9 PSK w uroczystościach świątecznych w 2 batalionie zmechanizowanym 15 GBZ w Giżycku, odwiedziliśmy grób naszego przedwcześnie zmarłego wieloletniego wiceprezesa Naszego Towarzystwa – ś.p. Kazimierza Stankiewicza.
Cześć jego pamięci !
Przypomnijmy sylwetkę naszego kolegi :
Ś.p. Kazimierz Stankiewicz urodził się w dniu 20 sierpnia 1934 roku jako drugi syn z piątki dzieci Aleksandra i Heleny z d. Kapusta. Rodzina do 1945 roku mieszkała w rodzinnym majątku Ruchomowszczyzna położonym w gminie Ostryna na terenie powiatu Szczuczyńskiego w województwie nowogródzkim na terenie obecnej Litwy. W roku 1945 cała rodzina zostaje zmuszona do opuszczenia rodzinnego gniazda i dociera do Polski aby osiąść na stałe w Giżycku na terenie woj. olsztyńskiego.

Ojciec, żołnierz Legionów Polskich i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku wspierany przez żonę wychowuje dzieci w głębokim umiłowaniu do Ojczyzny oraz szacunku dla munduru Żołnierza Polskiego. Kazimierz już jako uczeń spotyka się z represjami władzy ludowej gdy jego starszy brat zostaje aresztowany i za przynależność do Armii Krajowej skazany na wieloletnie więzienie. Po ukończeniu średniej szkoły ekonomicznej w dniu 20 października 1954 roku zostaje powołany do odbycia obowiązkowej służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim. Jako syn legionisty i brat skazanego za przynależność do AK zostaje skierowany do Żołnierskich Batalionów Górniczych, w których służy do 22 grudnia 1956 r. łącząc zasadniczą służbę wojskowa z przymusową pracą pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku.

Mimo trudnych doświadczeń życiowych wyniesionych z okresu dzieciństwa i odbywania zasadniczej służby wojskowej pozostaje wierny miłości do Ojczyzny a tęsknota do munduru polskiego żołnierza wypełnia całe jego dorosłe życie. Łączy pracę zawodową z działalnością społeczną w Lidze Obrony Kraju. W 1968 roku kończy kurs oficerów rezerwy i otrzymuje mianowanie na wymarzony stopień chorążego. Od 1975 roku do przejścia w 1991 r. na emeryturę pracuje w Zakładach Płyt Wiórowych w Grajewie jako Główny Specjalista d/s. Pracowniczych. Równocześnie aktywnie działa jako członek Zarządu Krajowego Ligi Obrony Kraju i jako Prezes kieruje pracą Koła Oficerów Rezerwy w Grajewie.

Z chwilą powołania Klubu Byłych Żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego i 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej czynnie wspiera jego działalność. Po przejściu na emeryturę cały swój wolny czas poświęca działalności na rzecz środowiska Kombatanckiego. Jest inicjatorem powołania w Grajewie Koła Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników oraz Środowiskowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych skupiającej wszystkie organizacje kombatanckie powiatu Grajewskiego. Od 2000 roku pełnił funkcje wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, na którym to stanowisku nie szczędził sił i czasu dla kultywowania i rozwijania tradycji patriotycznych w społeczności Ziemi Grajewskiej. Zmarł 8 lutego 2009 r.

Do końca swoich dni służył społeczności Ziemi Grajewskiej a zawłaszcza środowisku

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: