Premiera filmu „Poznaj Pana po cholewie…”

W sobotę 21 kwietnia w sali kinowo – widowiskowej MDK w Grajewie odbyła się niezwykła uroczystość. Była nią premiera paradokumentalnego filmu pt; „Poznaj Pana po cholewie…” poświęconego 9 pułkowi strzelców konnych w reż. Marii Dłużewskiej. Obok władz samorządowych różnego szczebla, sympatyków i przyjaciół 9 PSK oraz mieszkańców Grajewa w uroczystości wzięli udział szczególni goście, którymi byli żołnierze 9 PSK: Feliks Hodun i 9 PSK AK: Franciszek Duba, Stanisław Wiśniewski i Leon Sierakowski, oraz rodziny nieżyjących już żołnierzy pułku z rodziną płk Tadeusza Falewicza, ostatniego dowódcy pułku, włącznie. Film opowiada o historii 9 psk i 9 psk AK oraz kultywowaniu jego barwy i

tradycji w dniu dzisiejszym, łącząc w harmonijny sposób komentarz historyczny z relacjami żyjących jeszcze świadków. Film został przyjęty przychylnie, zaś w licznych wypowiedziach zarówno tych oficjalnych, jak i kuluarowych wyrażano nadzieję, że będzie mógł on służyć w procesie kształtowanie postaw patriotycznych i przywiązania do tzw. „Małej Ojczyzny”. Nie zabrakło również podziękowań całej ekipie filmowej za wkład i wysiłek włożony w jego powstanie. Osoby szczególnie zaangażowane w jego realizację zostały uhonorowane listami gratulacyjnymi Marszałka Województwa Podlaskiego, które w jego imieniu wręczył obecny na uroczystości Zastępca Dyrektora departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Pan Zbigniew Kamiński.
Premierowy pokaz filmu został poprzedzony uroczystością symbolicznego przekazania Grupie Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK repliki ckm Browning wz. 30 ufundowanego przez władze samorządowe Miasta Grajewo. Fakt przyznania dotacji był jakby nawiązaniem do wydarzeń historycznych z końca lat 30-stych XX w. Wówczas to w okresie napiętej sytuacji i przygotowań do wojny w 1939 r. także społeczeństwo Grajewa nie zapomniało o swoich strzelcach. Otóż w okresie od lipca 1938 r. do kwietnia 1939 r. w wyniku opodatkowania się nauczycieli i pracowników inspektoratu szkolnego w wysokości 1% od dochodów zebrano kwotę 4.180,95 zł, którą powiększoną o 600 zł ze zbiórki złomu przez dziatwę szkolną. Pieniądze przekazano na FON z prośbą o zakup dla 9 psk ckm z podstawą i wyposażeniem, a za wsparcie od dzieci – karabinów z bagnetami, za ewentualną resztę zaś zakup masek pgaz., ponieważ gorącem życzeniem ofiarodawców było duchowe ich związanie z Pułkiem Strzelców Konnych im. Kazimierza Pułaskiego i w tej intencji powzięto uchwałę o gromadzeniu funduszów. Przekazanie zakupionego sprzętu odbyło się w dniu ostatniego święta pułkowego tj. 29 czerwca 1939 r. W imieniu władz samorządowych symbolicznego przekazania karabinu dokonali Burmistrz Miasta Grajewo – Adam Kiełczewski i Przewodniczący Rady Miasta – Grzegorz Curyło. Na ich to ręce członkowie GRH złożyli podziękowania za ten dar, nawiązujące swoją formą graficzną do podziękowania wpłaty na FON z lat trzydziestych XX w.
Cała uroczystość, której organizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie, Grajewska Izba Historyczna i firma Eko-Dom sp.zo.o w Grajewie upłynęła w miłej i sympatycznej atmosferze.

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: