Nasz grupowy kolega Mariusz Rogalski obronił pracę magisterską „Rola i znaczenie kawalerii w II Rzeczpospolitej”

Żyją wśród nas ludzie , którzy potrafią łączyć swoje hobby z własną pracą i nauką. Takim człowiekiem jest nasz kolega Mariusz ,który 3 lipca 2014 roku realizując swoje pasje , obronił pracę magisterską , której tematem była : „Rola i znaczenie kawalerii w II Rzeczpospolitej”. Dokonał tego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku , kierunek : Bezpieczeństwo Narodowe.

Promotorem naszego magistra był Pan dr Piotr Kołodko , który na co dzień jest adiunktem w Katedrze Nauk Historyczno – Prawnych i Komparatystyki Prawniczej.

Cieszymy się bardzo ,że nasze grono powiększyło się o jeszcze jednego znawcę przedwojennej wojskowości polskiej i co za tym idzie , rośnie prestiż naszej GRH w środowisku rekonstruktorów II Rzeczypospolitej.

Życzymy naszemu koledze wytrwałości w realizacji swoich zainteresowań , która to wytrwałość być może zaowocuje w niedalekiej przyszłości napisaniem pracy doktorskiej na tak pasjonujący dla nas wszystkich temat.

SERDECZNE GRATULACJE !!!

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: