Inscenizacja w Nowogrodzie 28 08 2011

W niedzielę 28 sierpnia już po raz 7 członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK wzięli udział w największej w województwie inscenizacji walk z okresu kampanii wrześniowej 1939 r. pod Nowogrodem. Pośród 50 rekonstruktorów aż 14 reprezentowało grajewską GRH, w tym motor z niemiecką obsadą. Pozostali tradycyjnie już wystąpili jako spieszony oddział kawalerzystów 9 PSK.

Dynamiczna i efektowna inscenizacja umożliwiła nam po raz kolejny przypomnienie zgromadzonym licznie widzom wydarzeń historycznych sprzed ponad 70 lat i oddanie w ten sposób hołdu ich bohaterskim uczestnikom. Tym bardziej, że tym razem grajewska GRH stanowiła główną siłę obronną rowu strzeleckiego na przedpolu schronu. Niestety mimo bohaterskiej postawy nasza obrona, wobec przewagi oddziałów niemieckich. okazała się nieskuteczna. Inscenizacja w Nowogrodzie ma dodatkowy walor, a jest nim miejsce, w którym jest organizowana. Miejsce i polski schron bojowy, w którym faktycznie toczone były walki we wrześniu 1939 r.

Niedzielna inscenizacja była także kolejną okazją do koleżeńskiego spotkania z innymi grupami rekonstrukcyjnymi z terenu Polski, czy też władzami wojewódzkimi i lokalnymi, jak również prezentacji i promocji naszej GRH wobec zebranej publiczności. Dziękując organizatorom za zaproszenie nie możemy zapomnieć także o sponsorach naszej Grupy, dzięki czemu możemy tak licznie uczestniczyć w uroczystościach i wydarzeniach poświeconych historii Wojska Polskiego okresu II RP i tragicznych wydarzeń IX 1939 r.

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: