„Historia spod ziemi”

W dniach 16 kwietnia i 2 maja na terenie byłych grajewskich koszar Grajewskie Centrum Kultury przy współpracy z członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK przeprowadziło poszukiwanie zabytków, na które uzyskało zgodę łomżyńskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

W wyniku przeprowadzonych prac (łącznie 10 godzin poszukiwań) odkryto łącznie 586 przedmiotów/zabytków i niezliczoną ilość niemożliwych do identyfikacji kawałków blachy, kapsli, nakrętek itp. Większość przedmiotów stanowi drobne elementy umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia wojskowego. W przypadku przedmiotów, które udało się zidentyfikować i ulokować w okresach historycznych dominują przedmioty z okresu PRL, znacznie mniejszą ilość stanowią przedmioty z okresu II RP, zaś w zasadzie jednostkową z okresu Cesarstwa Rosyjskiego przełomu XIX/XX w.

Do ciekawszych znalezisk można zaliczyć:

  • W kategorii monet: 1/2 kopiejki z 1902 r., 1 santims litewski z 1926 r., 10 kopiejek z 1939 r., 10 Reichpfenig z 1941 r.;
  • W kategorii guzików i elementów umundurowania: guziki z okresu Ces. Ros. i II RP, kompletny orzełek czapkowy z okresu II RP i wczesnego PRL, cyfra „9” prawdopodobnie z naramiennika, manierka prawdopodobnie z okresu Ces. Ros.;
  • W kategorii łusek: pociski typu „Minio” z XIX w., rzadko znajdowane naboje ćwiczebne typu Mosin z okresu Ces. Ros. oraz znaleziony w jednym miejscu „depozyt” 210 łusek do rakietnicy z okresu PRL;
  • W kategorii przedmiotów życia codziennego: wieczka i tubki po preparatach kosmetycznych z okresu PRL;
  • W pozostałych kategoriach: przedmioty związane z kawalerią – podkowa, strzemiona, zgrzebła oraz plomby ołowiane z różnych okresów.

Wszystkie odkryte przedmioty decyzją WUOZ Delegatura w Łomży, zostały przekazane do zbiorów Grajewskiej Izby Historycznej.

 

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: