Grajewska Izba Historyczna

www.gih.grajewo.pl

Grajewska Izba Historyczna, to samorządowa instytucja kultury, której
głównym celem statutowym jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr
kulturalno-historycznego dziedzictwa mieszkańców miasta Grajewo i regionu
oraz upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury.
Cel ten jest realizowany m.in. poprzez: organizacje wystaw stałych
i czasowych, prowadzenie badań terenowych i kwerend archiwalnych,
organizacji konferencji, działalność wydawnicza , współorganizację
uroczystości rocznicowych i patriotycznych.

 

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: