Ś.p. kpt. Franciszek Duba – ostatni żołnierz 9PSK AK.

W dniu 3 listopada 2017 r. pożegnaliśmy ostatniego żołnierza 9 PSK AK, uczestnika bitwy partyzanckiej na Grzędach 8-9 IX 1944 r. – kpt. Franciszka Dubę.
Niech spoczywa w pokoju.

Duba Franciszek

Syn Piotra i Anny z Dawidowskich. Urodził się 4.1.1924 r. w Koszarówce. Do wybuchu wojny pracował na gospodarstwie rolnym. Podczas okupacji niemieckiej, 4 czerwca 1942 r. zaczął działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Jednocześnie pracował w Zarządzie Drogowym przy remoncie dróg. Wobec groźny aresztowania przez niemiecką żandarmerię zdążył zbiec 12 marca 1944 r. Odtąd działał w oddziale dywersyjnym Kedywu. Brał udział w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi niemieckiemu. W maju 1944 r. został awansowany do stopnia starszego strzelca. Dnia 24 czerwca 1944 r. walczył z żandarmerią niemiecką pod wsią Okół. Pod koniec lipca 1944 r. dołączył do 5 szwadronu 9 Pułku Strzelców Konnych AK na bagnach nadbiebrzańskich. Brał udział w potyczkach pod Dębcem, leśniczówką Ciszewo i Choszczewem. Walczył w ostatniej bitwie na Grzędach w dniu 8 września 1944 roku. Został ciężko ranny w prawy bok. Po bitwie przedostał się do domu, gdzie powrócił do zdrowia. W 1947 r. nie ujawnił się. Był przesłuchiwany jeszcze w 1952 r. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie. Kilka lat po wojnie zamieszkał w Grajewie. Aż do przejście na emeryturę pracował w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Grajewie.

Działał w środowisku kombatanckim, w Kole Miejsko-Gminnym ZBOWiD w Grajewie. W latach 80. uczestniczył w uroczystościach, obchodzonych w rocznicę bitwy na Grzędach. Od 1990 r. działał w Światowym Związku Żołnierzy AK Obwód Grajewo. Od 17 lutego 1994 r. został członkiem Klubu Byłych Żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych im. Gen. Kazimierza Pułaskiego i 9 Pułku Strzelców konnych AK w Grajewie. Brał udział w obchodach Święta Pułkowego. Był obecny również na obchodach rocznic: wybuchu i zakończenia II wojny światowej oraz świąt: 3 Maja, 11 Listopada. Uczestniczył w uroczystościach organizowanych przez inne kluby żołnierskie i instytucje społeczne (Ostrołęka, Białystok, Biała Piska, Budów, Giżycko i Warszawa z okazji 50 lat zakończenia II wojny światowej itp.).

Za zasługi bojowe został odznaczony Krzyżem Walecznych (wrzesień 1944), Krzyżem Partyzanckim (1986), Krzyżem AK (1982), Medalem Wojska, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medal Zasłużonego Obywatela oraz awansowany do stopnia kapitana. Zmarł 29 października 2017 r. w Grajewie.

Powrót

Ś.P. por. Stanisław Wiśniewski – 11.10.2016

W dniu 10 X 2016 r. odszedł na wieczną wartę żołnierz 9 PSK AK i prezes Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK – por. Stanisław Wiśniewski. Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb:
Wystawienie w Domu Pogrzebowym Kamińscy dn. 11.10.2016 r. (wtorek) o godz. 15:00.
Wyprowadzenie odbędzie się dn. 12.10.2016r. (środa) o godz. 11:00.

Wiśniewski Stanisław

Syn. Władysława i Anny ze Święcińskich. Urodził się 22.05.1927 r. w Jeżewie Starym (obecnie pow. wysokomazowiecki). Z powodu wywiezienia rodziny matki na Syberię razem z rodziną przeprowadził się z Goniądza do Wierzbowa w gminie Grajewo. W tej miejscowości uczęszczał do szkoły powszechnej. W Wierzbowie 1 września 1942 r. złożył przysięgę i wstąpił do Armii Krajowej otrzymując pseudonim „Wiarus”. Odbył przeszkolenie wojskowe w plutonie terenowym. W konspiracji pełnił funkcję łącznika. Jednocześnie uczęszczał na kursy szkoły podoficerskiej, którą ukończył w kwietniu 1943 r. W tym samym czasie odbył również kurs sanitarny. Dzięki temu mógł pełnić obowiązki sanitariusza. Zbierał i organizował lekarstwa i materiały opatrunkowe. Wiosną 1944 r. razem innymi mieszkańcami Wierzbowa został aresztowany przez gestapo. Następnie przebywał w obozie karnym w Grajewie. Tam był przesłuchiwany. Po 3. miesiącach został zwolniony. W czerwcu 1944 r. zmobilizowano go do tworzącego się konspiracyjnego spieszonego 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Koncentracja oddziału odbywała się na Czerwonym Bagnie. Stanisław Wiśniewski został wcielony do 5. szwadronu jako sanitariusz. Brał udział w kilku bitwach 9. PSK AK: pod Dębcem, Kapicami, Kuligami i w ostatniej bitwie w dniu 8 września 1944 r. na Osowych Grzędach nad Kanałem Woznawiejskim. Razem z częścią żołnierzy przeprawił się przez rzekę Biebrzę i dostał się na tereny zajęte przez wojska sowieckie. Po przebiciu przez front został przewieziony do Dojlid Dolnych i wcielony do 6. Zapasowego Batalionu. Po trzech miesiącach zbiegł z wojska.

Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej powrócił do Wierzbowa. Uczęszczał do grajewskiego gimnazjum. Jednocześnie był aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Po ukończeniu szkoły średniej w 1948 r. został powołany do odbycia służby wojskowej. Pozostał w wojsku, będąc podoficerem zawodowym. Ogółem w Siłach Zbrojnych służył 33 lata. Awansował do stopnia starszego sierżanta sztabowego. W 1976 r. przeszedł na emeryturę. W marcu 2000 r. awansowany na stopień porucznika.

W roku 1989 był jednym z inicjatorów utworzenia Klubu Byłych Żołnierzy 9. Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego i 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Funkcję Prezesa Klubu pełnił od jego powstania aż do śmierci. Jest autorem dwóch książek wspomnieniowych: „W pamięci zachowałem” oraz „Życie pod dozorem”.

Za zasługi bojowe i pracę społeczną został odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Akcji „Burza”, Harcerskim Krzyżem Zasługi z Rozetą, Medalem Wojska (dwukrotnie) Medalem Zwycięstwa i Wolności.

W uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu historii narodu polskiego w 2015 roku Instytut Pamięci Narodowej nadał Stanisławowi Wiśniewskiemu nagrodę „Świadek historii”.

wisniewski-stanislaw-kir

Powrót

Ś.p. Feliks Hodun – 08.08.2016

W dniu 8 sierpnia delegacja naszej GRH wraz z prezesem Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK wzięła udział w smutnej uroczystości pogrzebu ostatniego z przedwojennych żołnierzy 9 PSK – rtm. w st. spocz. Feliksa Hoduna. Poza smutnym obowiązkiem był to też dla nas zaszczyt, tym bardziej, że wielu z nas otrzymało pamiątkową odznakę 9 psk właśnie z rąk Pana Feliksa.

Feliks Hodun, s. Bernarda ur. 1.VI.1917 r. w Długołęce. Pracował wraz z rodzicami na gospodarce. We wrześniu 1932 r. wstępuje do Krakusów i ćwiczy się wojskowy pod patronatem 9 PSK. Po ukończeniu 18 lat jako ochotnik zaczyna 5.XI.1935 r. służbę wojskową w plutonie łączności 9 PSK. W pułku kończy Szkołę Podoficerską, a następnie pozostaje w w dalszej służbie wojskowej jako podoficer nadterminowy. Po wybuchu II wojny światowej został skierowany do Ośrodka Zapasowego Podlaskiej Brygady Kawalerii w Wołkowysku, gdzie formował się 110 pułk ułanów. Z tym pułkiem cofał się do Puszczy Augustowskiej. 24 IX po potyczce z wojskami sowieckim dostał się do niewoli. Po kilku dniach śledztwa został zwolniony. W październiku 1939 r. zwerbowany do ZWZ w placówce Krypno. Walczył w oddziale leśnym „Hańcza” Białostockiego Obwodu AK. Po wyzwoleniu aż do emerytury pracował jako główny księgowy.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Krzyż AK, Medal za Wojnę Obronną 1939 r., Medal Wojska, Medal Zwycięstwa i Wolności oraz Odznaka Weterana Walk i Niepodległość

Powrót

Ś.P. rotmistrz Feliks Hodun – 08.08.2016

Żegnamy z wielkim smutkiem rotmistrza Feliksa Hoduna w Białymstoku.
Wyprowadzenie z Centrum Pogrzebowego przy ul. Św. Kazimierza w poniedziałek 8 sierpnia o godz. 12:45.
Msza św. żałobna o godz. 13:00 w Kościele Wszystkich Świętych na ul. Antoniuk Fabryczny 45.
Pogrzeb na Cmentarzu Farnym przy ul. Raginisa.

” Rotmistrz Feliks Hodun, ułan 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, uczestnik wojny obronnej 1939r., żołnierz Armii Krajowej, więzień UB w 1945r. „

 

hodun

Powrót

Spotkanie Noworoczne 09.01.2016

W sobotę 9 stycznia br. odbyło się tradycyjne już noworoczne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK oraz kombatantów, emerytów i rencistów. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatowych (m.in. wicestarosta Alicja Rutkowska i przewodniczący rady powiatu Stanisław Kossakowski) i władz miejskich (m.in. burmistrz Dariusz Latarowski, przewodnicząca rady miasta Halina Muryjas-Rząsa i wiceburmistrz Maciej Bednarko). Tradycyjnie już na spotkanie przybyli także byli i obecni przedstawiciele kadry oficerskiej 2 batalionu zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Wśród prawie 100 uczestników spotkania nie mogło zabraknąć także członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK w przedwojennych mundurach strzelców grajewskiego pułku. Całość ponad 6-godzinnego spotkania upłynęła w sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze, którą umilał zespół „Paka z Grajewa”.

Powrót

Pogrzeb partyzanta 9 PSK AK – Franciszek Karwowski ps. „Burza” 05 02 2015

Pogrzeb partyzanta 9 PSK AK

Czas mija nieubłaganie, a wraz z nim odchodzą z naszego społeczeństwa ostatni „żywi świadkowie” wydarzeń sprzed lat. W dniu 5 lutego na wieczny spoczynek odprowadzony został jeden z ostatnich uczestników bitwy 9 PSK AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy we IX 1944 r. – Franciszek Karwowski ps. „Burza”. W ostatniej drodze poza rodziną i przyjaciółmi towarzyszyły mu także poczty sztandarowe 9 PSK (wystawiony przez GRH 9 PSK) oraz ŚZŻAK (wystawiony przez ZS „Strzelec” JS 1011).

Karwowski Franciszek ps. „Burza”
Urodził się 17.3.1920 roku we wsi Kubie, jako syn Aleksandra i Ewy. W konspiracji działał od lipca 1941 r. Utworzył drużynę a następnie pluton 8 kompanii, którego został dowódcą. Był instruktorem w konspiracyjnej szkole podoficerskiej. W 1943 roku dowodził oddziałem Kedywu z placówki Szczuczyn. W 1943 roku został zastępcą komendanta rejonu Szczuczyn. W kwietniu 1944 roku został dowódcą oddziału Kedywu, który powstał na bazie plutonu, utworzonego przez Franciszka Warzyńskiego ps. „Wawer”. Służba w szeregach konspiracyjnych zaowocowała szeregiem awansów. Podczas akcji „Burza” latem 1944 roku. dowodził plutonem w szwadronie 9 PSK AK oraz brał udział w ostatniej bitwie pułku 8 IX 1944 r. w rejonie Osowe Grzędy. Po bitwie przebił się przez linię frontu i został wcielony do 6 Samodzielnego Batalionu Zapasowego Piechoty w Dojlidach koło Białegostoku. Po wojnie zamieszkał w Grajewie. Pełnił m.in. funkcję sekretarza Zarząd Oddziału ZBOWiD w Grajewie. 23 lipca 1978 r. uczestniczył w uroczystościach poświęconym żołnierz AK Okręgu Białostockiego. W latach 90. działał w SZŻAK Obwód Grajewo. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł 3 lutego 2015 r. w wieku 95 lat.

Powrót

Noworoczne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK 10.01.2015

W sobotę 10 stycznia br. odbyło się tradycyjne już noworoczne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK oraz kombatantów, emerytów i rencistów.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatowych (m.in. starosta Jarosław Augustowski, wicestarosta Alicja Rutkowska i przewodniczący rady powiatu Stanisław Kossakowski) i władz miejskich (m.in. burmistrz Dariusz Latarowski, przewodnicząca rady miasta Halina Muryjas-Rząsa). Tradycyjnie już na spotkanie przybył także gen. Jerzy Zatoński oraz przedstawiciele kadry oficerskiej 2 batalionu zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Wśród ponad 100 uczestników spotkania nie mogło zabraknąć także członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK w przedwojennych mundurach strzelców grajewskiego pułku. Całość ponad 6-godzinnego spotkania upłynęła w sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze, którą umilał zespół „Paka z Grajewa”.

Powrót

Pożegnanie mjr Bernarda Wasilewskiego w obiektywie Krzysztofa Taiji 18.01.2014

Galeria zdjęć dostępna po kliknięciu „ZOBACZ CAŁĄ RELACJĘ „

oraz w galerii autora

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.691125270908529.1073741869.642228039131586&type=3

Powrót

Uroczystości pogrzebowe mjr Bernarda Wasilewskiego 18.01.2014

W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy majora Bernarda Wasilewskiego, żołnierza 10. Pułku Ułanów Litewskich, weterana kampanii wrześniowej i ostatniego ułana w Białymstoku.

Podczas tej smutnej uroczystości spotkaliśmy się z naszym kombatantem z 9 PSK, rotmistrzem Feliksem Hodunem.

Relacje filmowe i fotograficzne można znaleść pod linkami:

Relacja TVP Białystok

http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/18012014-godz-1830/13694545

 ( Nasza śladowa obecność w materiale tv: 1:49 oraz 2:49 min )

Relacja Gazeta.pl Białystok

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,15296171,Ostatnia_droga_majora_Bernarda_Wasilewskiego__Pogrzeb.html

Radio Białystok

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/108319

Powrót

Kombatancki „OPŁATEK” 11.01.2014

W sobotę 11 stycznia br. odbyło się tradycyjne już noworoczne spotkanie opłatkowe kombatantów, emerytów i rencistów oraz członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z powyższych organizacji oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Grajewskiego i reprezentanci 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Nie zabrakło również członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK w przedwojennych mundurach strzelców grajewskiego pułku. Całość spotkania upłynęła w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze, którą umilał zespół „Paka z Grajewa”.

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM