Literatura

Literatura dot. 9 PSK i 9 PSK AK (wybór)
Pamiętniki, wspomnienia, relacje:

9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku. Wspomnienia i relacje, oprac. i wstęp P. Mikietyński, Kraków 2001,

Barszczewski K., Wielka bitwa na Grzędach cd. wspomnień, „Gazeta Grajewska” nr 57 z I 1999,

Barszczewski K., Partyzancki krzyż, [w:] Drogi ku niepodległości, Grajewo 2011,

Bielicki J., 9 P.S.K. w walce pod Domanowem, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1966, Tom V, nr 44,

Bielicki J., Wymiana koni maściami i jak się to odbyło, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1968, Tom VI, Nr 50,

Bielicki J., Proporzec gen. Pułaskiego, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1968, Tom VI, Nr 51,

Bielicki J., Adiutant Pułku, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1969, Tom VII, Nr 54,

Bielicki J., Grajewo – Garnizon jakich na szczęście było niewiele, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1969, Tom VII, Nr 55,

Bielicki J., 9. P.S.K. jako królik doświadczalny, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1970, Tom VIII, Nr 60,

Bielicki J., Pułkownik Tadeusz Falewicz, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1972, Tom IX, Nr 65,

Bielicki J., Na komisji poborowej koni, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1972, Tom IX, Nr 67,

Błaszczak S., 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w służbie
i pracy garnizonowej w Grajewie,
„Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1972, Tom IX, Nr 68,

Bojar-Fijałkowski G., Powrót z tamtego brzegu, Warszawa 1984,

Fijałkowski G., Od północy nadciąga burza. (Wspomnienia z okresu przedwrześniowej mobilizacji), „Wrocławski Tygodnik Katolików, (Wrocław) 28 VIII 1960 r., Nr 35,

Gawrychowski A., Żołnierskie losy, Wizna-Siedlce 2009,

Hodun F., Incydent w szwadronie szkolnym 9 PSK w 1936 roku, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2002, zeszyt 4 (8),

Hodun F., Jeszcze o plutonie trębaczy 9 psk, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2002, Nr 6 (10),

Maksimowicz A., Wspomnienia, (brak daty i miejsca wydania),

Nieczuja Urbańska-Pękala I., Jeszcze tylko słychać rżenie koni, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2003, zeszyt 4 (12),

Świacki W., Pamiętnik przechowany w beczce, Grajewo 2007,

Tymiński J., Pisane o zmierzchu, Warszawa 1988,

Tymiński J., Ten wrzesień trwał sześć lat, Warszawa 1989,

Wiśniewski S., W pamięci zachowałem …, Grajewo 2003,

Zubkow A., Jeszcze o plutonie trębaczy 9 psk, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo), 2002, Nr 2 (6),

Opracowania:

Bielicki J., Wykaz maści koni w pułkach kawalerii w okresie 1935-1939 r., ze specjalnym uwzględnieniem kampanii wrześniowej, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1962, tom IV, Nr 27,

Dudziński A., 9 pułk strzelców konnych AK, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 1,

Dudziński A., Żołnierze 9 PSK AK w 6 Zapasowym Batalionie Piechoty, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 4,

Dudziński T., Przed nadciągającą burzą, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 1,

Dudziński T., Sztandar 9 pułku strzelców konnych, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis” (Grajewo) 2001, zeszyt 1,

Dudziński T., Płk Tadeusz Antoni Falewicz. Ostatni dowódca 9 psk, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 2,

Dudziński T., Pierwsze dni walki 9 PSK, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 2,

Dudziński T., Płk Franciszek Kaczkowski. Pierwszy dowódca 9 psk, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 3,

Dudziński T., Marsz ku przeznaczeniu, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 3,

Dudziński T., Płk dypl. Tadeusz Grabowski. Dowódca 9 psk w latach 1928-1931, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 4,

Dudziński T., W marszu na południe, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 4,

Dudziński T., W ramach SGO „Polesie”, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2002, zeszyt 2 (6),

Dudziński T., Geneza powstania i dzieje pułku „Bohdan”, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2002, zeszyt 4 (8),

Dudziński T., Spółdzielnia spożywcza 9 PSK, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2003, zeszyt 2 (10),

Dudziński T., Żołnierze 9 psk w niewoli niemieckiej, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2003, zeszyt 4 (12),

Dudziński T., Spółdzielnia Spożywcza 9. PSK, „Studia Łomżyńskie”, (Łomża) 2004, tom XV,

Dudziński T., Ośrodki Zapasowe Podlaskiej i Suwalskiej Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 roku, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2004, zeszyt 4 (16),

Dudziński T., 9. Pułk Strzelców Konnych, [w:] Toki 1863, Rajgród 2007,

Dudziński T., Pułkowa Szkoła Podoficerska 9 psk w latach 1925-1929, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2007, zeszyt 3-4 (23-24),

Dudziński T., Udział 9. psk w ćwiczeniu doświadczalnym Nr 18 w 1935 roku, „Nowy Przegląd Kawaleryjski”, (Warszawa) 2009, Nr 29-30,

Dudziński T., 9. pułk strzelców konnych 1921-1939, Grajewo 2009,

Dudziński T., Pamiątki (militaria) po 9 psk w zbiorach Grajewskiej Izby Historycznej, [w:] Zabytki czasu minionego bogactwem teraźniejszości – militaria wśród wartości kulturowo – przyrodniczych regionu, kraju i zjednoczonej Europy, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Osowiec-Twierdza 10-11.IX.2010, Osowiec – Twierdza 2010,

Gnat-Wieteska Z., 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Pruszków 1999,

Jemielity W., Ks. Andrzej Gawędzki. Kapelan wojskowy 9 pułku strzelców konnych, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001 r., Nr 4,

Jerulank W., Zarys historii 9 pułku strzelców konnych im. Kazimierza Pułaskiego
z Grajewa,
Grajewo 1989,

Kukawski L., Pluton trębaczy 9 pułku strzelców konnych, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, z 4,

Kukawski L., Proporce i proporczyki 9 Pułku Strzelców Konnych, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2002, zeszyt 2 (6),

Kukawski L., Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej, Grajewo 2003,

Kukawski L., Jeziorkowski A., Sztandary kawalerii polskiej XX wieku, Grajewo 2009,

Malczewski J., Przy dźwiękach pułkowego marsza, Warszawa 1980,

Orłowski S., Zarys historii wojennej 9-go pułku strzelców konnych, Warszawa 1931,

Orzechowski J., Aby pamięć nie zginęła. Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa na terenie pow. grajewskiego w latach 1939-1944, Rajgród 1997,

Smoliński A., Na marginesie materiału o marszu pułkowym 9 Pułku Strzelców Konnych, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2001, zeszyt 4,

Smoliński A., Barwa strzelców konnych II RP (1919-1939) – Cz.1 i 2, „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, (Grajewo) 2004, zeszyt 2 (14) i 4 (16),

Wielhorski J., Genealogia Pułków Strzelców Konnych, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1970, Tom VIII, Nr 57 i 58,

Wielhorski J., Dembiński R., Kawaleria i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939 roku. Ordre de bataille i obsady personalne,. Londyn 1979,

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM