Ś.P. por. Stanisław Wiśniewski – 11.10.2016

W dniu 10 X 2016 r. odszedł na wieczną wartę żołnierz 9 PSK AK i prezes Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK – por. Stanisław Wiśniewski. Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb:
Wystawienie w Domu Pogrzebowym Kamińscy dn. 11.10.2016 r. (wtorek) o godz. 15:00.
Wyprowadzenie odbędzie się dn. 12.10.2016r. (środa) o godz. 11:00.

Wiśniewski Stanisław

Syn. Władysława i Anny ze Święcińskich. Urodził się 22.05.1927 r. w Jeżewie Starym (obecnie pow. wysokomazowiecki). Z powodu wywiezienia rodziny matki na Syberię razem z rodziną przeprowadził się z Goniądza do Wierzbowa w gminie Grajewo. W tej miejscowości uczęszczał do szkoły powszechnej. W Wierzbowie 1 września 1942 r. złożył przysięgę i wstąpił do Armii Krajowej otrzymując pseudonim „Wiarus”. Odbył przeszkolenie wojskowe w plutonie terenowym. W konspiracji pełnił funkcję łącznika. Jednocześnie uczęszczał na kursy szkoły podoficerskiej, którą ukończył w kwietniu 1943 r. W tym samym czasie odbył również kurs sanitarny. Dzięki temu mógł pełnić obowiązki sanitariusza. Zbierał i organizował lekarstwa i materiały opatrunkowe. Wiosną 1944 r. razem innymi mieszkańcami Wierzbowa został aresztowany przez gestapo. Następnie przebywał w obozie karnym w Grajewie. Tam był przesłuchiwany. Po 3. miesiącach został zwolniony. W czerwcu 1944 r. zmobilizowano go do tworzącego się konspiracyjnego spieszonego 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Koncentracja oddziału odbywała się na Czerwonym Bagnie. Stanisław Wiśniewski został wcielony do 5. szwadronu jako sanitariusz. Brał udział w kilku bitwach 9. PSK AK: pod Dębcem, Kapicami, Kuligami i w ostatniej bitwie w dniu 8 września 1944 r. na Osowych Grzędach nad Kanałem Woznawiejskim. Razem z częścią żołnierzy przeprawił się przez rzekę Biebrzę i dostał się na tereny zajęte przez wojska sowieckie. Po przebiciu przez front został przewieziony do Dojlid Dolnych i wcielony do 6. Zapasowego Batalionu. Po trzech miesiącach zbiegł z wojska.

Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej powrócił do Wierzbowa. Uczęszczał do grajewskiego gimnazjum. Jednocześnie był aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Po ukończeniu szkoły średniej w 1948 r. został powołany do odbycia służby wojskowej. Pozostał w wojsku, będąc podoficerem zawodowym. Ogółem w Siłach Zbrojnych służył 33 lata. Awansował do stopnia starszego sierżanta sztabowego. W 1976 r. przeszedł na emeryturę. W marcu 2000 r. awansowany na stopień porucznika.

W roku 1989 był jednym z inicjatorów utworzenia Klubu Byłych Żołnierzy 9. Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego i 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Funkcję Prezesa Klubu pełnił od jego powstania aż do śmierci. Jest autorem dwóch książek wspomnieniowych: „W pamięci zachowałem” oraz „Życie pod dozorem”.

Za zasługi bojowe i pracę społeczną został odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Akcji „Burza”, Harcerskim Krzyżem Zasługi z Rozetą, Medalem Wojska (dwukrotnie) Medalem Zwycięstwa i Wolności.

W uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu historii narodu polskiego w 2015 roku Instytut Pamięci Narodowej nadał Stanisławowi Wiśniewskiemu nagrodę „Świadek historii”.

wisniewski-stanislaw-kir

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: