Oświadczenie GRH 9 PSK

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK działająca przy Towarzystwie Przyjaciół 9 PSK w Grajewie pragnie poinformować, iż na przełomie 2013 i 2014 r. kilku z naszych członków nie zgadzając się z zasadami działalności przyjętymi w grupie oraz decyzjami Zarządu Towarzystwa 9 PSK postanowiło opuścić nasze szeregi. Uznając prawo tych osób do samodzielnej decyzji nie możemy jednak zaakceptować formy i sposoby w jaki się to dokonało. Tym bardziej, że zasadami funkcjonującymi dotychczas w GRH były: koleżeństwo, współpraca, wzajemna życzliwość i wsparcie, zaś działalność każdego z członków na rzecz Grupy była dobrowolna, bezinteresowna i nieodpłatna. Z przykrością przyjęliśmy również fakt, że po odejściu osoby te mimo zapisów Regulaminu GRH 9 PSK, z którym zapoznali się wstępując w jej szeregi, nie rozliczyły się z otrzymanego umundurowania i oporządzenia znacznej wartości, stanowiącego własność Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK.

Osoby, które odeszły (w tym dotychczasowy wiceprezes Towarzystwa) powołały do życia „Stowarzyszenie Przyjaciół 9 PSK – Szwadron w Białej Piskiej” oraz funkcjonujący w jego ramach Szwadron Historyczny 9 PSK. Za nieetyczne uważamy przyjęcie przez to nowopowstałe stowarzyszenie nazwy oraz wewnętrznych symboli nawiązujących do tych używanych przez Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie. Działania te świadczą o tym, że Stowarzyszenie to próbuje wykorzystać dotychczasową działalności i fakt funkcjonowania w świadomości społecznej środowiska 9 PSK i 9 PSK AK dla własnych partykularnych interesów. Niniejszym oświadczamy, że istniejące od ponad dziesięciu lat GRH 9 PSK i Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK całkowicie odcinają się od działań podejmowanych prze nowopowstałe stowarzyszenie.
Podkreślamy w tym miejscu fakt, że Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK oraz Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK funkcjonują nadal i zgromadzony przez nie dotychczas majątek oraz zyskana reputacja pozostają ich niezbywalną wartością. Przypominamy również o fakcie, że jesteśmy jedynym stowarzyszeniem, któremu środowisko Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK przekazało kultywowanie barwy i tradycji 9 PSK i 9 PSK AK, w tym replikę sztandaru 9 PSK. Było i jest to nadal głównym celem naszej działalności. Działamy w oparciu o jasne i przejrzyste zasady oraz jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą z nami współpracować.
Zapraszamy na nasze portale: www.9psk.pl ; www.grh9psk.pl ; www.facebook.com/GRH9PSK

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: