„Grajewskie spotkania z historią” oraz wycieczka do schronów 3.12.2016

Członkowie naszej GRH uczestniczyli, dnia 3 grudnia2016 r.  w „Grajewskich spotkaniach z historią”.

Tym razem ta cykliczna impreza składała się z dwóch części.
Na początku Pani Katarzyna Rogińska – kierownik działu muzealnego Grajewskiego Centrum Kultury powitała wszystkich zgromadzonych oraz otworzyła wystawę „Grajewo i okolice w kartografii”.

Podczas otwarcia ekspozycji prelekcję wygłosił Stanisław Niedziółko, pasjonat historii lokalnej. W skrócie przedstawił dzieje okolice Grajewa w kontekście wydarzeń z pogranicza Mazowsza i Prus. Omówił również techniki wykonywania map, pokazując to na przykładzie konkretnych przykładów. Mapy, które posłużyły do ekspozycji, pochodzą z różnych źródeł. Część z nich stanowi własność Grajewskiej Izby Historycznej. Całość została uzupełniona poprzez mapy, pochodzące od prywatnych ofiarodawców indywidualnych, którzy użyczyli eksponaty na okres trwania wystawy.

Drugą częścią było spotkanie z przedstawicielami Grupy Badawczej „Kriepost”. Sami określają się jako wolne zgromadzenie zapaleńców, dla których wyzwaniem jest uporządkowanie wiedzy o pozostałościach sowieckich umocnień z lat 1940-1941 zwanych potocznie Linią Mołotowa. Działalnością swoją zajmują się amatorsko w czasie wolnym od obowiązków służbowych. Członkowie Grupy Badawczej „Kriepost” działające nie tylko na terenie Polski, ale również na Białorusi i na Litwie, skąd pochodził jeden z gości. Prezentacja Marcina Kozdrój z Wrocławia uzupełniana była przez pozostałych członków. Posiłkowano się mapami opracowanymi przez Rafała Bujko. Eksploracji dokonywano również w okolicach Grajewa, gdzie znajdowały się schrony tworzące 66 Sowiecki Rejon Umocniony.

Chętni uczestnicy spotkania udali się następnie na wycieczkę do schronów bojowych w Niedźwiadnej.

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: