Grabowo 2016

28 sierpnia , na zaproszenie Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Grabowa, wzięliśmy udział w inscenizacji przedstawiającej wypad Podlaskiej Brygady Kawalerii na tereny przygraniczne hitlerowskich Niemiec . Wypad ten miał miejsce 2 i 3 września 1939 roku w okolicach Grabowa. Dla upamiętnienia tych wydarzeń , już od wielu lat, mieszkańcy tych okolic , na przełomie sierpnia i września , mają okazję podziwiać widowisko historyczne przygotowane przez okoliczne grupy rekonstrukcyjne. Widowisko to jest ostatnim elementem uroczystości pod wspólną nazwą „Pamięć września’39”. Uroczystości te rozpoczęła Msza za Ojczyznę , następnie na grabowskim cmentarzu parafialnym , w asyście Kompani Honorowej Wojska Polskiego , odbył się Apel Pamięci . Po części oficjalnej , rozpoczęła się część piknikowa. W tej części , amazonki z miejscowego klubu jeździeckiego, zaprezentowały kadryla . Tuż przed rekonstrukcją, odbyły się zawody kawaleryjskie o Szablę Wojewody Podlaskiego.
Inscenizacja walk ,która odbyła się z udziałem samolotu i z użyciem ciekawych efektów pirotechnicznych , nagrodzona została gromkimi oklaskami licznie zgromadzonej publiczności.

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM
%d bloggers like this: