Lekcja historii w Szkole Podstawowej w Skarżynie

25 czerwca na zaproszenie grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie kilkoro z członków GRH 9 PSK przy współpracy z Grajewską Izbą Historyczną poprowadziło lekcję historyczną dla uczniów tej placówki. Licznie zebrana młodzież mogła m.in. usłyszeć krótki rys historyczny 9 pułku strzelców konnych, który wygłosił Tomasz Dudziński – dyrektor GIH.

Następnie zaprezentowaliśmy zgromadzonym elementy umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia polskiego kawalerzysty z okresu II RP. Tę część prowadzili m.in. członkowie sekcji konnej, którzy omówili m.in. rząd wierzchowy. Na zakończenie kilka słów o naszej GRH i podejmowanych przez nią działaniach skierował do zgromadzonych jej d-ca Janusz Bagiński. Reprezentanci GRH zostali również poproszeni o wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego, co z wielką przyjemnością uczyniliśmy. No i ie mogło zabraknąć wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Godzinna lekcja upłynęła niezwykle szybko w miłej i przyjaznej atmosferze.

Powrót

Święto 9 PSK

W sobotę 23 czerwca odbyło się w Grajewie coroczne „Święto Pułkowe 9 PSK”, połączone ze „Świętem Patrona ZS nr 2 w Grajewie”. Jego organizatorami byli: Klub Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, Zespół Szkół nr 2 im. 9 PSK i Grajewska Izba Historyczna.
Tradycyjnie już uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego i wciągnięcia flagi na maszt na placu przed Urzędem Miasta. Następnie wszyscy zgromadzeni goście ruszyli zwartą kolumną przez miasto w kierunku kościoła pw. MBNP. Całość prowadziła orkiestra wojskowa z Siedlec i kompania honorowa 2 batalionu zmechanizowanego 15 GBZmech. Następnie kroczyła GRH 9 PSK z repliką pułkowego sztandaru, członkowie organizacji „Strzelec” i kilkanaście pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, szkół i stowarzyszeń społecznych. Za sztandarami maszerowali licznie przybyli na uroczystość goście, wśród których nie zabrakło byłych żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK, członków ich rodzin, ale także władz państwowych i samorządowych. Władze reprezentowali m.in. wicewojewoda podlaski – Wojciech Dzierzgowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacek Piorunek, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Mieczysław Bagiński, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego – Anatol Wap, starosta Powiatu Grajewskiego – Jarosław Augustowski, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego – Stanisław Kossakowski, Wiceburmistrz Miasta Grajewo – Przemysław Chyliński, Przewodniczący Rady Miasta Grajewo – Grzegorz Curyło, dowódca 15 GBZmech. im. Zawiszy Czarnego – gen. bryg. Piotr Błazeusz oraz szereg innych osób. Pochód zamykała oddział kawalerii Stowarzyszenia Sportowo – jeździeckiego im. 10 puł z Grabowa.
W kościele pw. MBNP odbyła się Msza święta w intencji poległych i zmarłych żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK. Po mszy uczestnicy przeszli na teren ZS nr 2 im. 9 PSK, gdzie odbyła się dalsza część oficjalnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości. Głównymi jej elementami był Apel Pamięci z salwą honorową oraz zapalenie zniczy przy posadzonych rok temu Katyńskich Dębach Pamięci, poświęconych oficerom 9 PSK. Zebrani złożyli również wieńce i wiązanki pod tablicą pamiątkową w hallu szkoły.
Jak to zwykle przy tego typu uroczystościach bywa nie zabrakło podsumowań i podziękowań. Pamiątkową odznaką honorową 9 PSK zostali uhonorowani m.in: gen. bryg. Piotr Błazeusz, Jacek Piorunek, Anatol Wap oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie. Szereg zgromadzonych zostało także wyróżnionych tytułem „Przyjaciela ZS nr 2” i otrzymało pamiątkowe dyplomy i statuetki. Organizatorzy podziękowali m.in. osobom zaangażowanym w powstanie filmu paradokumentalnego poświęconego 9 PSK „Poznaj Pana po cholewie…”. Nie lada wyróżnieniem i docenieniem wieloletnich zasług było przyznanie przez władze samorządowe województwa Odznaki za zasługi dla Województwa Podlaskiego prezesowi Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w Grajewie – Antoniemu Dudzińskiemu.
Po zakończeniu części oficjalnej na terenie ZS nr 2 odbył się Piknik Mundurowy, którego organizacja została dofinansowana ze środków Miasta Grajewo. Rozpoczął się ona pokazem wyszkolenia kawaleryjskiego członków Stowarzyszenia w barwach 10 puł z Grabowa. Wszyscy chętni mogli także obejrzeć współczesny sprzęt wojskowy (Rosomak, Hummer), sprzęt służb mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna) oraz statyczne dioramy Wojska Polskiego i Wehrmachtu z okresu IX 1939 r. przygotowane przez Grupy Rekonstrukcyjne z Grajewa, Białej Piskiej i Łomży. Szczególne zainteresowanie wzbudzały repliki pojazdów pancernych – polskiego wz. 34 oraz niemieckiego kfz 13 oraz repliki uzbrojenia polskiego ckm „Browning” wz. 30 i rkm. „Browning” wz. 28 oraz niemieckiego karabinu maszynowego MG 34. Swoje stoiska prezentowały także: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, Grajewska Izba Historyczna, ZS „Strzelec” OSW JS 1011, WKU Łomża oraz Grupa ASG z Giżycka. Najmłodsi mogli skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji i zabawek. Piknik zakończył niewielki dynamiczny pokaz w wykonaniu Grup Rekonstrukcji Historycznych i posiadanego przez nich sprzętu.

Powrót

Grajewo – minirekonstrukcja

Podczas obchodów Święta 9 PSK, wraz członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Narew”, zaprezentowaliśmy mini inscenizację z okresu walk wrześniowych 1939 roku. Przedstawiliśmy w sposób dynamiczny, atak zmotoryzowanej jednostki niemieckiej a umocniony polski punkt oporu

. Podczas 20 minutowej rekonstrukcji, zgromadzona publiczność miała okazję poznać taktykę walki przy tego rodzaju akcji zbrojnej.Największym zainteresowaniem cieszył się pojazd pancerny Kfz 13 – po stronie niemieckiej i ciężki karabin maszynowy Browning wz. 30 – po stronie polskiej.

Powrót

Pogrzeb śp. Pani prof. mjr. Stanisławy Skrodzkiej – Kumor

11 czerwca zmarła pani Stanisława Skrodzka – Kumor. Była ostatnim żyjącym członkiem Sztabu 9. PSK AK.

21 czerwca 2012 roku odbył się w Warszawie pogrzeb tak wielce zasłużonego dla naszej Ojczyzny żołnierza Polski Podziemnej. Członkowie naszej grupy wchodzący w składzie delegacji Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców konnych w Grajewie , wystawili poczet sztandarowy 9 PSK

. W ten sposób pożegnali ostatniego żyjącego członka Sztabu 9 Psk AK.

Cześć jej pamięci !

Stanisława Skrodzka – Kumor

ur. 8 V 1922 r. w Chojnówku. W okresie „pierwszej” okupacji sowieckiej organizatorka i aktywna działaczka młodzieżowej organizacji niepodległościowej MGG (Młodzież Gimnazjum Grajewskiego) w Grajewie. Aresztowana i osadzona w więzieniu w Łomży, skąd wychodzi po wybuchu wojny niemiecko – radzieckiej w czerwcu 1941 r.

Po powrocie do Grajewa, wstępuje w lipcu 1941 r. w szeregi AK na placówce Bogusze i zostaje przydzielona do Sztabu Obwodu. W działalności konspiracyjnej posługiwała się ps. „Krzysztof”. Zorganizowała sprawną sieć kurierską i kolportażową na terenie Obwodu. Od 1942 r. była szefem Wojskowej Służby Kobiet Obwodu Grajewo, a w okresie Akcji „Burza” została dowódcą drużyny sanitarnej w spieszonym 9. psk AK. Uczestniczyła w ostatniej bitwie pułku z Niemcami na Osowych Grzędach 8 IX 1944 r. Po bitwie wraz z większością oddziału przeszła linię frontu na Biebrzy i dostała się do Białegostoku.

W Białymstoku nawiązała kontakt z Dowództwem Okręgu i rozpoczęła pracę w Organizacji Pomoc Żołnierzom, w ramach której pomagała żołnierzom 9. psk AK w ucieczkach z 6. Zapasowego Batalionu Piechoty w Dojlidach. Aresztowana i przesłuchiwana przez NKWD, a następnie wywieziona do łagru na Syberię, skąd powraca do kraju z końcem 1947 r.

Za swoje zasługi została odznaczona m.in. Orderem VM 5 klasy; 2-krotnie Krzyżem Walecznych, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz została awansowana do stopnia majora w stanie spoczynku.

Powrót

Pogrzeb żołnierza 9 PSK

W tym dniu mieliśmy zaszczyt odprowadzić na ostatnią wartę żołnierza 9 PSK Ś.P Mieczysława Kulikowskiego .

Ś .P. Kulikowski Mieczysław

Syn Jana i Stefanii z d. Kuczyńska. Urodził się 7.04.1916 r. w Bełdzie, powiat Szczuczyński. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej (w 1933 r.). Był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. W organizacji tej odbył m. in. przeszkolenie wojskowe. Od 1934 r. pracował w zakładzie stolarskim. Początkowo był uczniem, a następnie rzemieślnikiem. 4 listopada 1937 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Odbywał ją w 9 Pułku Strzelców Konnych im. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Grajewie. W międzyczasie skierowano go na Szkołę Podoficerską w Osowcu. Po jej ukończeniu służył w 3. szwadronie 9 PSK. Z 21. lokatą został awansowany na stopień starszego strzelca, a w roku następnym – na stopień kaprala. Przeniesiono go do 2. szwadronu. Po wybuchu II wojny światowej został przydzielony do pocztu dowódcy pułku, płk Tadeusza Falewicza. Podczas kampanii 1939 r. przeszedł szlak bojowy od Szczuczyna, przez Ostrołękę, Ostrów Mazowiecką, Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Puszczę Białowieską, Prużany, Kobryń, Włodawę, Radzyń Podlaski, Łuków, Krzywdę aż po Kock, gdzie żołnierze 9 PSK złożyli broń. Mieczysław Kulikowski dostał się do niewoli. Z początku przebywał w niemieckich obozach przejściowych w Dęblinie, Radomiu i w Częstochowie. Następnie więziony był na ziemiach niemieckich: w Westfallenhof, Waldgutkramskie i w Friedebergu, gdzie doczekał się wyzwolenia. 28 marca 1945 r. powrócił do kraju. Po wojnie zamieszkał w Grajewie. W okresie powojennym pracował w różnych instytucjach. Jednocześnie uczył się i zdobył dyplomy stolarza i introligatora. Od 1947 r. pracował jako stolarza w Powiatowej Spółdzielni Budowlanej w Grajewie. W latach 1948-53 był kierownikiem Biblioteki Powiatowej w Grajewie. Dnia 16 marca 1951 r. powołano go na członka Komisji Pracy i Pomocy Społecznej. Od 1953 r. był kierownikiem kontroli jakości i mistrzem stolarskim w Powiatowej spółdzielni budowlanej i w końcu w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Grajewie. Pracował tam do przejścia na emeryturę w dniu 29 stycznia 1978 r. W pracy zawodowej dał się poznać jako uczciwy, sumienny pracownik służący radą i pomocą młodszym kolegom. Brał również udział w pracach społecznych jako przewodniczący rady spółdzielni, przewodniczący rady zakładowej związków zawodowych i maż zaufania oraz członek Komisji Rewizyjnej. W stanie spoczynku otrzymał awans na stopień starszego wachmistrza. W latach 90. został członkiem Związku Kombatantów RP, a w 1994 r. – wstąpił do Klubu Byłych Żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych im. Gen. Kazimierza Pułaskiego i 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Grajewie. Otrzymał następujące odznaczenia kombatanckie: Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939 r.” (588-83-140 MW, 17.08.1983) i Odznaka „Zasłużony Weteran Walk o Niepodległość”. Z kolei za pracę cywilną otrzymał: Srebrna Odznaka „Zasłużony Białostocczyźnie” oraz Odznaka „Zasłużony dla województwa łomżyńskiego”. Zmarł 12.06.2012 r.

Powrót

II Piknik Militarny ” Misja Wschód ” w Ogrodniczkach – Gazeta Współczesna 11.06.2012

Powrót

Chrzest samochodu pancernego Kfz 13

Na II Zlocie Militarnym w Ogrodniczkach k/ Białegostoku w początkach czerwca br. publicznie zadebiutowała replika niemieckiego samochodu pancernego kfz 13, zbudowanego przez GRH 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.
Pomysł budowy tego pojazdu narodził się w lipcu 2010 roku. Przez pierwsze pół roku trwało gromadzenie dokumentacji, materiałów oraz podstawowych elementów konstrukcji. pierwsze prace konstrukcyjno montażowe ruszyły w marcu 2011 roku.
Podstawą dokumentacji był model firmy Bronco w skali 1/35, z którego wzięto podstawowe wymiary. Resztę detali wzięto z nielicznych dostępnych publikacji i trochę bardziej licznej dokumentacji fotograficznej. Liczne porównania, skalowania i ponad 1000 godzin spędzonych przed monitorem komputera dały jednak efekt.
Naszym celem nie było stworzenie rekonstrukcji pojazdu, a jego repliki, więc wykorzystaliśmy pewne elementy współczesne. Jednostką napędową jest wzmocniony silnik UAZ-a (ok. 130 KM) .Całość porusza się za pośrednictwem tylnego mostu z GAZ-a 69. W kompletowaniu pozostałych części podwozia, staraliśmy się jednak, aby były one jak najbardziej zbliżone do oryginałów. Tak więc mamy jeszcze: kolumnę kierownicy od starego Land Rovera, przedni most (po skróceniu) od Mercedesa 207, 18 calowe koła od Ursusa C-340, kierownicę od Tatry oraz wiele innych drobnych elementów osprzętu silnika.
Pozostałe części podwozia i nadwozia (w tym rama), wykonane są z tzw. materiałów hutniczych, czyli kształtowników i blachy gładkiej lub ryflowanej. W zależności od umiejscowienia, grubość opancerzenia wynosi od 4 do 8 mm. Przedni pancerz oraz wizjery to blacha 8 mm. Boki i tył to płyty pancerne 4-6 milimetrowe. Całość, tak jak w oryginale, jest zespawana. Opony sprowadzone z Czech, zostały dodatkowo ręcznie odpowiednio bieżnikowane. Bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy m.in. do wykonania detali wyposażenia. Całość pomalowana jest na typowy pancerny kolor WH z 1939 roku, który dobrany był komputerowo na podstawie oryginalnych elementów uzbrojenie niemieckiego z tamtego okresu.
Wykonana przez nas replika jest całkowicie sprawnym pojazdem, nadającym się do jazdy w każdym terenie (przeszła pomyślne testy w piachach Ogrodniczek). Wymaga jeszcze tylko paru drobnych uzupełnień (chociażby uchylne kierunkowskazy, które są w produkcji) i poprawek, które wyszły w użytkowaniu. Naszym zdaniem skończona jest w 98 procentach.
Dodatkowo w naszym kfz 13 zamontowana jest „ugazowiona” replika karabinu MG 34. Ciekawostką jest także wyposażenie pojazdu w zdalne sterowanie odpalaniem świecy dymnej imitującej spalenie samochodu .
Głównymi konstruktorami i wykonawcami tego projektu byli nasi koledzy z GRH 9 PSK: Maciej Kalinowski i Grzegorz Marciniak. Powstanie repliki, szczególnie w tak krótkim czasie, nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia sponsorów i ludzi dobrej woli, którym serdecznie dziękujemy. Byli nimi: Przedsiębiorstwo Handlowe „Fala” w Ełku, Andrzej Sibilski – Przedsiębiorstwo Tapicerskie w Warszawie, Zbigniew Jarczyński z firmy „Gazik 4×4”, PPHU „Jędruś” w Rajgrodzie, Przedsiębiorstwo „Transdźwig Zawadzcy Sp.j.” w Augustowie, „Eko-Dom” Sp.zo.o. w Grajewie, Zbigniew Borkowski, Maciej Skura i wielu, wielu innych.
Według zgodnej opinii kolegów z innych grup rekonstrukcyjnych, którzy widzieli ją w akcji (wypad Podlaskiej Brygady Kawalerii na Prusy – Ogrodniczki VI 2012 r., oraz Starcie patrolu WH ze zwiadem 9 PSK – Grajewo VI 2012 r.), w chwili obecnej jest najbardziej zbliżoną do oryginału repliką pojazdu kfz 13 na świecie.
Mamy nadzieję, że koledzy z pozostałych grup wrześniowych i nie tylko , w niedalekiej przyszłości będą mogli tą opinię potwierdzić lub podważyć. Do ZOBACZENIA na polu walki.
W załączeniu galeria zdjęć z budowy i z pierwszych potyczek bitewnych.

Powrót

Ślub Malwiny

2 czerwca 2012 roku, córka naszego dowódcy Janusza, jednocześnie członkini sekcji PWK GRH 9 PSK, wyszła za mąż za Piotra. Postanowiliśmy jej towarzyszyć w tak ważnym dla nich momencie. Życzyliśmy im dużo szczęścia na nowej drodze życia.

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM