Inscenizacja w Nowogrodzie 28 08 2011

W niedzielę 28 sierpnia już po raz 7 członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK wzięli udział w największej w województwie inscenizacji walk z okresu kampanii wrześniowej 1939 r. pod Nowogrodem. Pośród 50 rekonstruktorów aż 14 reprezentowało grajewską GRH, w tym motor z niemiecką obsadą. Pozostali tradycyjnie już wystąpili jako spieszony oddział kawalerzystów 9 PSK.

Dynamiczna i efektowna inscenizacja umożliwiła nam po raz kolejny przypomnienie zgromadzonym licznie widzom wydarzeń historycznych sprzed ponad 70 lat i oddanie w ten sposób hołdu ich bohaterskim uczestnikom. Tym bardziej, że tym razem grajewska GRH stanowiła główną siłę obronną rowu strzeleckiego na przedpolu schronu. Niestety mimo bohaterskiej postawy nasza obrona, wobec przewagi oddziałów niemieckich. okazała się nieskuteczna. Inscenizacja w Nowogrodzie ma dodatkowy walor, a jest nim miejsce, w którym jest organizowana. Miejsce i polski schron bojowy, w którym faktycznie toczone były walki we wrześniu 1939 r.

Niedzielna inscenizacja była także kolejną okazją do koleżeńskiego spotkania z innymi grupami rekonstrukcyjnymi z terenu Polski, czy też władzami wojewódzkimi i lokalnymi, jak również prezentacji i promocji naszej GRH wobec zebranej publiczności. Dziękując organizatorom za zaproszenie nie możemy zapomnieć także o sponsorach naszej Grupy, dzięki czemu możemy tak licznie uczestniczyć w uroczystościach i wydarzeniach poświeconych historii Wojska Polskiego okresu II RP i tragicznych wydarzeń IX 1939 r.

Powrót

„Feste Boyen” – Giżycko 27 08 2011

W sobotę 27 sierpnia członkowie GRH 9 PSK korzystając z zaproszenia organizatorów zaprezentowali się podczas ogólnopolskiej imprezy ASG organizowanej w Twierdzy Boyen w Giżycku. Zarówno uczestnicy imprezy, jak i zwiedzający twierdzę mieli możliwość obejrzenia przygotowanej przez nas na majdanie twierdzy dioramy historycznej z umundurowaniem, oporządzeniem i uzbrojeniem WP okresu II RP.

Tym razem wśród „mundurowych” był też jeden z członków sekcji niemieckiej. Zwiedzający mieli także możliwość obejrzenia filmów i zdjęć z naszej dotychczasowej działalności oraz zapoznać się z historią i tradycją 9 PSK.

Po zakończeniu prezentacji na twierdzy udaliśmy się na cmentarz komunalny, gdzie odwiedziliśmy grób zmarłego w 2009 r. wieloletniego wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK, a zarazem naszego kolegi i przyjaciela ś.p. Kazimierza Stankiewicza.

14

Powrót

XIII Zjazd Kawalerzystów II RP w Grudziądzu 19 – 21 08 2011

W dniach 19-21 VIII 2011 r. członkowie naszej GRH brali udział w XXIII Zjeździe Kawalerzystów II RP w Grudziądzu.

To właśnie Grudziądz w okresie międzywojennym był głównym ośrodkiem szkolenia polskich kawalerzystów, a Centrum Wyszkolenia Kawalerii dało absolwentów, którzy pełnili także służbę w szeregach 9 PSK. Na tegoroczny zjazd przybyło ośmiu przedwojennych absolwentów, mieszkających w Polsce, Anglii i USA. Najstarszym z przybyłych był 97-letni rtm. Tadeusz Bączkowski z Londynu ( 19 Pułk Ułanów Wołyńskich ).

Powrót

Święto Wojska Polskiego – piknik w Ełku 15 08 2011

Tegoroczne Święto Wojska Polskiego (15 VIII) członkowie GRH9PSK z Grajewa, korzystając z zaproszenia Ełckiego Centrum Kultury, spędzili na Pikniku Wojskowym w Ełku. Podczas pikniku zorganizowaliśmy dioramę historyczną poświęconą Wojsku Polskiemu okresu II RP i PRL. W jej ramach zaprezentowaliśmy materiały historyczne dotyczące historii, umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia 9 psk, czyli głównego profilu naszej działalności.

Dzięki współpracy z Grajewską Izbą Historyczną nie zabrakło również elementów umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia z okresu PRL. Dodatkową atrakcją był sprzęt mechaniczny w postaci dwóch motocykli z koszem oraz UAZ-a i GAZ-a. Zorganizowane przez nas stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników pikniku, w tym dzieci i młodzieży. Wierzymy, że w tym świątecznym dniu poprzez swój udział choć częściowo przybliżyliśmy gościom pikniku tradycje historyczne Wojska Polskiego. Udział w tego typu imprezie był także dobrym sposobem promocji nie tylko GRH9PSK, ale także samego Grajewa i Grajewskiej Izby Historycznej. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

Powrót

Odnowienie nagrobka podoficera 9PSK w Zawadach 06 08 2011

W dniu 6 sierpnia 2011 r. kilku członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK z Grajewa udało się do Zawad. Celem wyprawy było odnowienie nagrobka Józefa Jabłońskiego – zmarłego w 1935 r. podoficera 9psk. Cała sprawa rozpoczęła się ponad miesiąc temu, gdy Pan Eugeniusz Piwowarski z Zawada zainteresował tematem tego zaniedbanego nagrobka kierownik miejscowej Biblioteki Publicznej Panią Iwoną Wądołowską.

Pani Iwona poszukując informacji na temat Józefa Jabłońskiego skontaktowała się z naszym Towarzystwem, gdzie w oparciu o zachowane roczniki rozkazów 9psk uzyskała pełną informację na temat przebiegu służby wojskowej plutonowego Jabłońskiego. Nosząc barwy 9 psk i kultywując jego tradycje nie mogliśmy pozwolić, by miejsce ostatniego spoczynku podoficera naszego pułku pozostawało zaniedbane. Dlatego postanowiliśmy dokładnie w 105. rocznicę urodzin Józef Jabłońskiego pojechać do Zawad i uporządkować ten grób. Na miejscu spotkało nas wielkie zaskoczenie, gdyż okazało się, że Pan Eugeniusz z pracownikami Biblioteki grób już oczyścił. W związku z tym odmalowaliśmy jedynie krzyż i przymocowaliśmy nową tabliczkę. Następnie w obecności wspominanych już osób oraz wójta gminy Zawady Krzysztofa Wądołowskiego złożyliśmy na grobie wiązanki, zapaliliśmy znicz i zmówiliśmy modlitwę w intencji plut. Józefa Jabłońskiego. Było nam niezmiernie miło, że mogliśmy w sposób godny po 76 latach oddać hołd naszemu poprzednikowi, noszącemu te same barwy pułkowe.

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM